Акционерите на „Софарма“ АД са гласували дивидент от 0,05 лв. на акция

Компанията намалява дяловете си в „Доверие ОХ“ и „Момина крепост“ и поднови обратното изкупуване на собствени акции

Акционерите на „Софарма“ АД са гласували дивидент от 0,05 лв. на акция

Снимка: Софарма

(DUH / DOVUHL) (MKR / MOMKR) (SFA / SFARM) (SFT / SFTRD)
Коментари